Questback Survey Questionnaire

Enquête over de gevolgen van het Coronavirus voor dove en slechthorende mensen.

Sinds het begin van de Coronacrisis zijn er veel onderzoeken naar hoe het met mensen gaat. Bijv. naar hoe mensen zich voelen tijdens de Coronacrisis, wat mensen vinden van de Corona maatregelen en wat mensen vinden van de voorlichting en de communicatie door de overheid. We denken dat weinig dove en slechthorende mensen meedoen aan deze onderzoeken. Daarom doen we nu dit onderzoek in Nederlandse gebarentaal om te vragen wat jullie ervaringen zijn en waar jullie behoefte aan hebben. Dit is een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het AmsterdamUMC in samenwerking met Dovenschap. Uw antwoorden zijn volledig anoniem, dat betekent dat de onderzoekers niet kunnen zien door wie, welk antwoord is ingevuld.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Meer informatie over het onderzoek staat op www.zorgbeter.info

 

Stemt u er mee in dat wij uw antwoorden voor dit onderzoek gebruiken?